Головна

Чернівецька обласна фітосанітарна лабораторія (далі – ЧОФЛ) була створена на підставі наказу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України         № 416 від 23 листопада 2012 року. ЧОФЛ  є самостійною правовою одиницею з юридичною відповідальністю, має розрахунковий рахунок, круглу печатку зі своїм найменуванням, бланки та інші необхідні реквізити. Юридичними документами, які встановлюють структуру, склад, функції, права, обов’язки, відповідальність і взаємодію з іншими органами, організаціями і підприємствами, замовниками при проведенні випробувань, а також інші аспекти діяльності  ЧОФЛ є Положення та Регламент про Чернівецьку обласну фітосанітарну лабораторію.

ВО директора ЧОФЛ є Руснак Людмила Віталіївна.

До складу лабораторії входять 7 відділів: відділ фітосанітарних процедур, відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів, відділ фітосанітарного аналізу, відділ визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу, відділ біологічного методу захисту рослин, відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності, загальний відділ.

До обов’язків відділу фітосанітарних процедур ЧОФЛ входить: організація і проведення обстежень лісових насаджень, розсадників, оранжерей і теплиць, складів і місць зберігання об’єктів регулювання на виявлення регульованих та інших шкідливих організмів.

До обов’язків відділу реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів ЧОФЛ входить: прийняття, кодування та реєстрація зразків рослинної продукції та проб насіння для проведення випробувань з дотриманням вимог системи менеджменту лабораторії (розробленої відповідно до ДСТУ EN ISO/ІЕС 17025:2019 та законодавства в галузі карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва України), оформлення та видача результатів випробувань (висновків фітосанітарної експертизи, протоколів випробувань проб насіння)  та ведення необхідної для цього документації (журналів, карток тощо), робота в інформаційній автоматизованій системі LIMS.

До обов’язків відділу фітосанітарного аналізу ЧОФЛ входить: проведення фітосанітарної експертизи зразків об’єктів регулювання імпортного та вітчизняного походження на виявлення регульованих та будь-яких інших шкідливих організмів із визначенням видового складу та оформленням відповідної документації; вивчення біологічних особливостей регульованих та інших шкідливих організмів, їх небезпечність та заходи боротьби з ними; робота в інформаційній автоматизованій системі LIMS.

До обов’язків відділу визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу ЧОФЛ входить: випробування проб насіння на визначення чистоти і відходу насіння, схожості та енергії проростання насіння, маси 1000 насінин, вологості тощо насіння сільськогосподарських та квітково-декоративних рослин, надання рекомендацій щодо норм висіву насіння сільськогосподарських культур.

До обов’язків відділу біологічного методу захисту рослин ЧОФЛ входить: визначення потреби в біологічних засобах захисту рослин, а також виготовлення, зберігання та застосування біологічних засобів захисту рослин, у тому числі інокулянтів та ентомофагів за рахунок власних виробничих потужностей, надання рекомендацій з питань біологічного захисту рослин.

До обов’язків відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності ЧОФЛ входить: ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності лабораторії.

До обов’язків  загального відділу  ЧОФЛ входить: вирішення організаційно-побутових питань лабораторії.

На території Чернівецької області накладено особливий карантинний режим проти 5 регульованих шкідливих організмів, обмежено-поширених  в Україні, а саме:

  • американського білого метелика, площа зараження становить 1713,990 га;
  • західного кукурудзяного жука, площа зараження становить 55378,130 га;
  • раку картоплі, площа зараження становить 0,630 га;
  • золотистої картопляної нематоди, площа зараження становить 0,610 га;
  • амброзії полинолистої, площа зараження становить 803,990 га.

Загальна площа зараження Чернівецької області цими шкідливими організмами  становить – 57897,35 га. За ними проводиться систематичний контроль з боку фахівців відділу фітосанітарних процедур лабораторії, які впродовж 2023 року (спільно з державними інспекторами Головного управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в Чернівецькій області) обстежили (в тому числі за допомогою феромонних пасток): 0,1 тис. га лісових насаджень; 0,03 тис. кв.м. розсадників, оранжерей та теплиць; 2,2 тис. кв.м місць зберігання об’єктів регулювання; 0,25 тис. га площі плодових насаджень; 0,4 тис. га сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок та польових культур. Загальна площа обстеження території області на виявлення регульованих  шкідливих організмів, обмежено-поширених в області склала 3,9 тис. га.

Впродовж І кварталу 2024 року в Чернівецьку обласну фітосанітарну лабораторію до відділу реєстрації зразків та оформлення документів  надійшло, а відділом фітосанітарного аналізу проаналізовано:

— по імпортним об’єктам регулювання :  128 зразків, 101 експертиза, 171 аналіз в т.ч.: ентомологічних – 128;    мікологічних — 7;   фітогельмінтологічних – 3;   гербологічних – 33.

— по   вітчизняним об’єктам регулювання :  7652  зразки,  1736 експертиз,  20582 аналізи,  в  т.ч.: ентомологічних – 7652; мікологічних – 5957;  фітогельмінтологічних- 576; гербологічних – 6397.

Серед імпортних  об’єктів регулювання карантинних шкідливих організмів відсутніх, обмежено-поширених в Україні та регульованих некарантинних організмів не виявлено.

З нерегульованих некарантинних організмів в імпортних об’єктах регулювання виявлено 4 види шкідників в 10 випадках, 1 вид хвороб в 1 випадку та 3  види бур’янів в 8 випадках.

Серед вітчизняних об’єктів регулювання карантинних  шкідливих організмів, відсутніх в Україні, а також регульованих некарантинних шкідливих організмів виявлено не було.

З карантинних шкідливих організмів, обмежено-поширених в Україні  виявлено:

Амброзію полинолисту Ambrosia artemisiifolia L.(насіння)в вітчизняних об’єктах регулювання (281 випадок у товарних партіях соняшнику, сої, кукурудзи).